Consiliul Profesoral

Consiliul Profesoral are rol de decizie în domeniul educaţional. Este alcătuit din toţi profesorii care predau în Liceul Tehnologic Traian Grozavescu Nadrag şi se întruneşte conform unei planificări aprobate la începutul anului şcolar.

Preşedintele Consiliului Profesoral este de drept directorul unitati scolare.

Secretarul Consiliului Profesoral este numit de director, În anul şcolar curent, funcţia de secretar al Consiliului Profesoral este îndeplinită de ….

Componenţa Consiliului Profesoral

În anul şcolar curent, Consiliul Profesoral al scolii  are următoarea componenţă (ordine alfabetică pe discipline, conform planurilor-cadru de învăţământ):