InSCRIERE CLASA a-V-a

PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA -V-a

 

în perioada 4 martie – 23 martie 2020, în intervalul orar 8,00 – 18,00 (luni-joi), 8,00 – 17,00 (vineri) completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor a cererilor-tip de inscriere
26 martie 2020 – Procesarea, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cerere-tip de încriere
27-30 martie 2020 Procesarea, la nivelul unității de învățământ a cererilor prin care se solicită inscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscriptie, pe locurile rămase libere
31 martie 2020 – Procesarea de catre Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala e circumscriptie si repartizarea la sc.de circumscriptie a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o alta unitate de inv. decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza  optiunea pentru înscriere în scoala de circumscriptie.

1 aprilie 2020 – Afisarea in unitatile de invățământ si pe site-ul inspectoratului școlar a candidatilor inmatriculați, a numarului de locuri ramase libere.

 

A DOUA ETAPA DE INSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 

23 – 30 aprilie 2020 A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare/depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima pozitie dintre cele 3 optiuni exprimate pentru etapa a II-a,de către părinții copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invățământ in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa.

4 – 6 mai 2020 Procesarea, la nivelul unitatii de învățământ, a cererilor-tip

7 mai 2020 – Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

mai – 15 mai 2020 – Centralizarea si soluționarea de către Inspectoratul Școlar a cererilor părinților ai copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ.

Acte necesare: certificat de nastere:original si copie; buletin parinte: original si copie;