Lista posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, complete și incomplete pentru anul școlar 2024-2025 rămase neocupate după etapa de modificare a contractului individual de muncă pe  durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, sesiunea 2024
lista-posturi-2024-2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *