În atenția elevilor și părinților

Începând cu data de 12.09.2023, a intrat în vigoare Metodologia-cadru de acordare a burselor școlare, aprobată prin OME 6238/2023:

Conform prevederilor din Metodologia-cadru, următoarele tipuri de burse se acordă pe baza cererii părintelui/elevului major:

  1. Bursele de excelență olimpică I și II (art. 6)
  2. Bursele de merit pentru rezultate obținute la concursuri școlare (art. 7, alin. (1), lit. d)-g); art. 8, alin. (2))
  3. Bursele sociale (Cap. IV)
  4. Bursele pentru mamele minore (Cap. VI)

Pentru informații suplimentare/clarificări, vă rugăm să vă adresați profesorilor diriginți.

OM_6238_2023_metodologie_burse_scolare